Wybory do Izb Rolniczych

Urząd Gminy Kamienna Góra informuje, że zostały zarządzone wybory do Izb Rolniczych, w tym Dolnośląskiej Izby Rolniczej.

Dzień wyborów został wyznaczony na 28 lipca 2019 roku (niedziela). Głosować można w lokalu wyborczym, który mieścić się będzie w Centrum Bibilioteczno-Kulturalnym w Krzeszowie, w godz. od 8.00 do 18.00.

Spis osób uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do Dolnośląskiej Izby Rolniczej udostępniony jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Kamienna Góra (pok. nr 204) w godzinach od 7.30 do 15.30.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment