Wszystko o obowiązku posiadania kasy fiskalnej

Kasy fiskalne, czyli urządzenia do ewidencjonowania sprzedaży, są obowiązkowe dla wielu przedsiębiorców. Z ich posiadania zwolnione są firmy świadczące określone usługi. Prowadzisz własną działalność? Sprawdź, czy obowiązek korzystania z kasy fiskalnej dotyczy również Ciebie i dowiedz się dlaczego warto zintegrować z tym urządzeniem terminal płatniczy.

Kogo dotyczy obowiązek posiadania kasy fiskalnej?

O tym, jakie przedsiębiorstwa zobowiązane są do posiadania kas fiskalnych, mówi art. 111 ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z aktualnymi przepisami obowiązek ten dotyczy przedsiębiorców sprzedających towary lub usługi osobom nieprowadzącym działalności gospodarczej oraz rolnikom ryczałtowym.[1] Dopuszczalne są przy tym pewne zwolnienia, o czym w dalszej części artykułu. Trzeba też mieć świadomość, że niektóre firmy mają bezwzględny obowiązek prowadzenia rejestracji sprzedaży za pomocą kas rejestrujących. Należą do nich m.in. dostawy: gazu płynnego, części do silników i silników do napędu pojazdów i motocykli, nadwozi do pojazdów silnikowych, przyczep i naczep oraz części do nich, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych, wód toaletowych i perfum, wyrobów z metali szlachetnych czy wyrobów tytoniowych.

Ze zwolnienia od rejestrowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych nie mogą skorzystać także dostawcy takich usług, jak m. in. przewozy pasażerskie, naprawy pojazdów silnikowych i motorowerów, dotyczące badań i przeglądów technicznych pojazdów, usługi prawnicze i doradztwa podatkowego, związane z wyżywieniem czy usługi kosmetyczne i fryzjerskie oraz kulturalne i związane z rozrywką. Zgodnie z założeniami programu Polski Ład od 1 lipca 2022 roku terminal płatniczy miał też być połączony z kasą fiskalną. Wejście w życie obowiązku integracji obu urządzeń przesunięto jednak na 1 stycznia 2025 roku.

Kto nie musi mieć kasy fiskalnej?

Obowiązek posiadania kasy fiskalnej nie dotyczy przedsiębiorców, którzy dokonują dostawy towarów i świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej zwolnionych z ewidencjonowania (określonych w części I załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących).[2] Oprócz tego z obowiązku posiadania kas fiskalnych zwolnieni są także ci przedsiębiorcy, których obrót na rzecz osób prywatnych bądź rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł.

Na zwolnienie z obowiązku rejestrowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych mogą liczyć również firmy prowadzące sprzedaż przez internet, a więc w systemie wysyłkowym, muszą one jednak spełnić pewne warunki. Zwolnienie dotyczy dostawców towaru otrzymujących zapłatę za usługę za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej. Oprócz tego z ewidencji dokumentów dotyczących zapłaty za wykonaną czynność musi jednoznacznie wynikać, jakiej konkretnie usługi ona dotyczyła i na czyją rzecz była świadczona.

Terminal płatniczy połączony z kasą fiskalną – jakie są korzyści?

Spełnienie obowiązków określonych przez aktualne przepisy prawa jest bardzo ważne, warto jednak zwrócić uwagę również na inne korzyści wynikające z integracji kasy fiskalnej i terminala płatniczego. Obowiązek połączenia obu urządzeń co prawda odroczono, jednak takie rozwiązanie niesie wiele istotnych korzyści. Przede wszystkim pozwala ono wyeliminować pomyłki podczas przepisywania kwoty transakcji pomiędzy urządzeniami. Istotną zaletą jest w tym przypadku również sprawniejsza i szybsza obsługa klienta, co umożliwia skrócenie kolejek. Kasa fiskalna z terminalem to także łatwiejsze raportowanie, bo transakcje dokonywane za pomocą kart płatniczych są od razu uwzględniane w raportach kasowych. Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą i ewidencjonujesz sprzedaż za pomocą kas rejestrujących, warto połączyć ją z terminalem płatniczym już teraz.

[1] https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/podatek-od-towarow-i-uslug-17086198/art-111

[2] https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210002442/O/D20212442.pdf

Zobacz inne

Leave a Comment