Wspólne działania Ruchu Drogowego ze Strażą Ochrony Kolei

Kamiennogórscy policjanci ruchu drogowego wraz z funkcjonariuszami Straży Ochrony Kolei prowadzili wspólne działania prewencyjne na przejazdach kolejowych. Przypominali kierowcom o obowiązujących przepisach, a także uświadamiali o niebezpieczeństwach, jakie wynikają z ich nieprzestrzegania.

Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym nakłada na kierującego obowiązek zachowania szczególnej ostrożności przy zbliżaniu się do przejazdu kolejowego, a także upewnienia się, czy nie zbliża się pojazd szynowy. Należy przedsięwziąć wszelkie środki ostrożności, zwłaszcza gdy przejrzystość powietrza jest zmniejszona.
Pamiętać trzeba również o zachowaniu takiej prędkości, która pozwoli na zatrzymanie w miejscu bezpiecznym w momencie nadjeżdżającego pociągu lub gdy sygnał zabrania wjazdu.

Przypominamy również, że kierującemu pojazdem zabrania się:
– objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeżeli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zostało zakończone;
– wjeżdżania na przejazd, jeżeli po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;
– wyprzedzania pojazdu na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim;
– omijania pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd, jeżeli wymagałoby to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu.

Jeżeli z jakiegoś powodu pojazd zostanie unieruchomiony na przejeździe, należy niezwłocznie go z niego usunąć. Jeśli nie jest to możliwe – ostrzec kierującego pojazdem szynowym o niebezpieczeństwie.

Niestety nadal na przejazdach kolejowych zdarza się wielu kierowców, którzy za nic mają bezpieczeństwo swoje i innych uczestników ruchu i lekceważą obowiązujące przepisy.

Źródło: KPP Kamienna Góra, sierż. Katarzyna Trzepak-Balicka.

Więcej komunikatów w kategorii Policja.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment