Wspólna Przestrzeń – Wspólna Wartość

Dnia 24 września 2016 roku w sołectwie Czadrów odbyła się realizacja projektu „Wspólna Przestrzeń – Wspólna Wartość”.

Konkurs pn.: “Wspólna Przestrzeń – Wspólna Wartość”, był ogłoszony dnia 3 czerwca 2016 roku i adresowany do sołectw gminy Kamienna Góra.

Organizatorem konkursu była Gmina Kamienna Góra, która udzielała wsparcia finansowego w formie opłacenia wydatków związanych z realizacją projektu.

Celem konkursu była poprawa zagospodarowania przestrzeni publicznej oraz estetyki sołectw gminy Kamienna Góra.
Projekt złożony przez sołectwo Czadrów zakładał ozdobienie klombami przystanków autobusowych.

Projekt konkursowy został złożony przez Radę Sołecką natomiast wkładu finansowego do projektu udzieliło Stowarzyszenie Brama Czadrowska, którego głównym celem jest działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich na terenie gminy Kamienna Góra, ze szczególnym uwzględnieniem sołectwa Czadrów.

Dziękujemy Gminie Kamienna Góra i Stowarzyszeniu Brama Czadrowska za wsparcie finansowe, Robertowi Mikołajczykowi za przekazanie kamieni do uzupełnienia gazonów i wszystkim wolontariuszom, którzy stawili się, celem wykonania czynu społecznego.

Zapraszamy do poniższej galerii prezentującej przebieg realizacji projektu “Wspólna Przestrzeń – Wspólna Wartość”.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment