Wspieraj lokalnie – informacja dla OPP

“Wspieraj lokalnie” – informacja dla organizacji pożytku publicznego z powiatu kamiennogórskiego.

Powiat Kamiennogórski rozpoczął współpracę z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych na realizację projektu “Wspieraj lokalnie”.

Celem projektu jest wsparcie lokalnych organizacji oraz zwiększenie liczby podatników rozliczających podatek w miejscu zamieszkania i zachęcenie ich do przekazywania lokalnym organizacjom pożytku publicznego 1% podatku PIT.

Przystąpienie do projektu nie wiąże się z żadnymi kosztami dla organizacji i stanowi istotną pomoc w pozyskiwaniu funduszy na potrzeby organizacji pozarządowych z powiatu kamiennogórskiego.

Projekt polega na przygotowaniu specjalnej, darmowej wersji programu służącego do rozliczania deklaracji PIT. Program ten będziecie umieszczony na stronie internetowej powiatu kamiennogórskiego (www.kamienna-gora.pl). Każdy podatnik, który skorzysta z programu, będzie mógł przekazać 1% jednej z organizacji działającej w powiecie kamiennogórskim. Udostępnienie i ułatwienie dostępu do listy OPP z powiatu kamiennogórskiego, przyczyni się do szerzenia idei wsparcia lokalnych organizacji i świadomej pomocy w regionie. Dzięki korzystaniu z programu podatki zostaną w naszym powiecie.

Program ma za zadanie pomoc w zbiórce 1% dla organizacji lokalnych, które często nie mają tak dużej siły przebicia w celu reklamy, jak duże ogólnopolskie organizacje, a działają lokalnie i pomagają mieszkańcom powiatu kamiennogórskiego. Dzięki liście organizacji z naszego powiatu, użytkownicy będą mieli ułatwiony dostęp i decyzję do przekazania 1%.

Jeśli organizacje OPP działające na terenie powiatu kamiennogórskiego chciałyby szerzej zaprezentować swoją organizację w programie służącym do rozliczania deklaracji PIT oraz chciałyby wziąć udział w ogólnopolskiej kampanii promocyjnej, konieczne jest wypełnienie formularza na stronie: iwop.pl/wspierajlokalnie do dnia 31.12.2017 roku.Share

Zobacz inne

Leave a Comment