Wsparcie rządowe dla Powiatu Kamiennogórskiego

Premier Mateusz Morawiecki zatwierdził listy zadań do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w ramach naboru wniosków na 2020 rok. Wsparcie rządowe uzyskał również Powiat Kamiennogórski, który na przebudowę drogi powiatowej nr 3475D na odcinku Błażkowa – Lubawka  w km 1+800 – 2+704 oraz remont drogi powiatowej nr 3462D na odcinku Chełmsko Śląskie – Uniemyśl w km 10+660 – 12+230 otrzymał dofinansowane na poziomie 75% ogólnej wartości każdego projektu. Kwota dofinansowania wyniesie więc, odpowiednio, 795 519,00 zł i 1 147 734,00 zł.

Celem zadań jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze ze szczególnym uwzględnieniem niechronionych użytkowników dróg, podniesienie standardów technicznych drogi oraz poprawa połączeń dróg lokalnych powiatu z drogami wyższej kategorii.

Planowane zakończenie rzeczowe zadań: 31 lipca 2020 roku.

Share

Zobacz również

Leave a Reply