Wsparcie dla Ukrainy

Wójt Gminy Marciszów informuje, że w urzędzie gminy działa punkt zgłoszeń uchodźców przybyłych na teren gminy Marciszów. Prosimy o zgłaszanie do ewidencji osób, które nie zostały zarejestrowane w punktach recepcyjnych na granicy państwa. Poniżej zamieszczone oświadczenie do pobrania, które obywatele ukraińscy powinni wypełniać. Formularz dostępny jest w języku polskim i ukraińskim.

Urząd Gminy w Marciszowie prowadzi bazę osób prywatnych, które deklarują chęć do bezpłatnego zakwaterowania, wyżywienia, opieki medycznej oraz są gotowe przyjąć osoby uciekające przed wojną na Ukrainie.

Urząd Gminy Marciszów w odpowiedzi na pojawiające się pytania mieszkańców o możliwość refundacji pobytu uchodźców informuje, że administracja rządowa wyłączyła miejsca niezorganizowane ‘’ tj. miejsca, które są własnością osób prywatnych. Rodziny, które przyjęły bądź zamierzają przyjąć osoby z kraju ogarniętego konfliktem zbrojnym pod swój dach, muszą zorganizować im pobyt w całości we własnym zakresie.

Wszelkie informacje dotyczące dynamicznie zmieniającej się sytuacji i działań, jakie podejmuje Gmina Marciszów, publikowane będą na stronie internetowej. Znajdziecie tam Państwo komunikaty dotyczące aktualnej sytuacji i trybu udzielania pomocy.

Drodzy Mieszkańcy, apelujemy o zachowanie spokoju i jednoczesne wsparcie naszych sąsiadów, którzy znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. Gmina Marciszów w zależności od zmieniających się przepisów prawa będzie podejmowała kolejne działania pomocowe.

Pobierz oświadczenie

Więcej informacji z gminy Marciszów prezentujemy tutaj.

Zobacz inne

Leave a Comment