Wsparcie dla kamiennogórskich klubów

Wyjątkową formułę miało posiedzenie Gminnej Rady Sportu, które odbyło się w kamiennogórskim ratuszu w ostatni poniedziałek (18 września). W spotkaniu przedstawicieli klubów sportowych działających w mieście uczestniczyli szczególni goście – Iwona Krawczyk – Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego, Andrzej Padewski – Prezes Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej (wiceprezes PZPN) oraz Remigiusz Jezierski – Koordynator Klubu Biznesu Olympic.

Rozmowy dotyczyły głównie możliwości wsparcia finansowego, merytorycznego oraz materialnego, o jakie starać mogą się kamiennogórskie klubu sportowe, czy to za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego, wojewódzkiego oddziału centrali piłkarskiej oraz poprzez udział w projektach biznesowych.

Iwona Krawczyk przypomniała, że samorząd wojewódzki realizuje na bieżąco konkursy, w ramach których stowarzyszenia sportowe składać mogą wnioski na różnego rodzaju zadania statutowe. Poza konkursami można też ubiegać się o wsparcie na jednorazowe inicjatywy do 10 tys. zł.

Dolnośląski Związek Piłki Nożnej z kolei organizuje kursy i szkolenia dla kadry trenerskiej klubów piłkarskich. Możliwe jest też staranie się o zakup sprzętu czy wyposażenia oraz inne wsparcie materialne.

Na zakończenie oficjalnej części spotkania Marszałek Iwona Krawczyk otrzymała od Arkadiusza Dybca organizatora Biegu Zdobywca Góry Parkowej specjalne podziękowania za wsparcie i pomoc w organizacji tej największej sportowej imprezy w regionie.Share

Zobacz inne

Leave a Comment