Wskazano wariant budowy S5 pomiędzy Bolkowem a Sobótką

Zbliża się do zakończenie etapu I – Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) w ramach prac przygotowawczych związanych z planowaną budową odcinka drogi ekspresowej S5 pomiędzy Bolkowem a Sobótką. Do złożenia wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) zarekomendowano przebieg tej drogi według wariantu wynikowego WIV.

Spośród wariantów, analizowanych w takim samym stopniu szczegółowości, w protokole KOPI, zarekomendowano przebieg drogi ekspresowej S5 w wariancie wynikowym WIV. Jako wariant alternatywny wskazano WIII.

Wszystkie analizowane warianty przewidywały przebieg po nowym śladzie, bez ingerencji w istniejące pasy drogowe, poza miejscami przecięcia obecnej DK5 i DK35 z planowaną S5 i połączenia z jej węzłami. W ramach zadania miałaby powstać nowa dwujezdniowa, dwupasowa droga ekspresowa o długości ok. 50 km pomiędzy Bolkowem a Sobótką. Na trasie miałoby powstać siedem węzłów drogowych: Olbrachtowice, Tworzyjanów, Marcinowice, Świdnica, Wałbrzych, Świebodzice, Serwinów, Bolków.

W I kw. 2024 r. planowane jest złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Następnym etapem, po otrzymaniu DŚU, będzie przeprowadzenie badań geologicznych i opracowanie dokumentacji niezbędnej do ogłoszenia przetargu na wykonawcę inwestycji.

Źródło: GDDKiA

Share

Zobacz inne