Wręczono promesy na inwestycje w gospodarkę wodno-ściekową

Niemal trzydziestu beneficjentów z subregionów jeleniogórskiego i legnicko-głogowskiego otrzymało promesy z rąk marszałka Cezarego Przybylskiego. Łączna kwota dofinansowania wyniosła ponad 14 milionów złotych. Pieniądze zostaną przeznaczone na inwestycje w gospodarkę wodno-ściekową, ale też na budowę czy remonty świetlic, boisk, placów i innych obiektów publicznych.
Promesy na inwestycje w gospodarkę wodno-ściekową przyznane zostały przedstawicielom dziesięciu gmin i dwóch przedsiębiorstw komunalnych. Otrzymane wsparcie finansowe beneficjenci przeznaczą na budowę, przebudowę lub wyposażenia obiektów budowlanych służących do zaopatrzenia w wodę. Dotacje mogą być również wykorzystane w celu realizacji inwestycji związanych z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków oraz zakupem i montażem urządzeń, instalacji kanalizacyjnych lub wodociągowych.

– Są to zadania ważne, które niejednokrotnie wpływają na życie i komfort mieszkańców. Zależy nam na tym by tego typu inwestycji było w naszym województwie jak najwięcej – mówi marszałek Cezary Przybylski.

Łączne wsparcie dla subregionów jeleniogórskiego i legnicko-głogowskiego wynosi 13 912 214 zł.

Subregion jeleniogórski, łączna kwota przyznanej pomocy to 6 048 853 zł:
– Gmina Lubań 306 302 zł 167 010 zł, 1 108 159 zł
– Gmina Miejska Świeradów Zdrój 1 999 890 zł
– Gmina Wleń 1 347 902 zł
– Gmina Węgliniec 191 845 zł
– Gmina Złotoryja 315 375 zł
– Gmina Pielgrzymka 612 370 zł
Subregion legnicko-głogowski, łączna kwota przyznanej pomocy to 7 863 361 zł:
– Gmina Chojnów 1 624 186 zł.
– Prochowickie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. (Gmina Prochowice) 1 362 504 zł.
– Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin Sp. z o.o. (Gmina Lubin) 1 730 403 zł.
– Gmina Lubin 399 205 zł.
– Gmina Rudna 747 063 zł.
– Gmina Radwanice 2 000 000 zł.

Wiele gmin potrzebuje wsparcia w zakresie inwestycji w gospodarkę wodno-ściekową. Doskonałym dowodem na to jest duże zainteresowanie projektem – dodaje marszałek.

W sumie wnioski o dofinansowanie złożyło aż 59 podmiotów z całego regionu na kwotę ponad 79 mln zł. Po weryfikacji merytorycznej i formalnej dotacje na ponad 59 mln zł przyznano 44 beneficjentom z regionów wrocławskiego, wałbrzyskiego, jeleniogórskiego i legnicko – głogowskiego. Pieniądze pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020.

Promesy o wartości ponad 460 tys. zł otrzymali dzisiaj również beneficjenci projektu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”. Jest to pomoc finansowa w formie dotacji na realizacje takich zadań jak budowa, przebudowa lub remont obiektów oraz miejsc publicznych pełniących funkcje rekreacyjne i sportowe, turystyczne, społeczno–kulturalne. Wsparcie może być przeznaczone także miedzy innymi na zakup sprzętów dla zespołów związanych z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych. Beneficjentami konkursu są gminy wiejskie i miejsko-wiejskie, a maksymalna wysokość pomocy na realizację pojedynczego projektu nie może przekroczyć 30 tys. zł.

Subregion jeleniogórski, łączna kwota przyznanej pomocy to 203 317 zł:

– Leśna 27 751 zł
– Siekierczyn 19 991 zł
– Lubomierz 30 000 zł
– Kamienna Góra 10 575 zł
– Lubań 30 000 zł
– Pieńsk 30 000 zł
– Mysłakowice 30 000 zł
– Podgórzyn 25 000 zł

Subregion legnicko-głogowski, łączna kwota przyznanej pomocy to 258 139 zł:

– Wądroże Wielkie 18 732 zł
– Niechlów 30 000 zł
– Pęcław 30 000 zł
– Pielgrzymka 30 000 zł
– Ruja 15 000 zł
– Żukowice 30 000 zł
– Krotoszyce 14 492 zł
– Radwanice 30 000 zł
– Jerzmanowa 29 915 zł
– Jemielno 30 000 zł

Na realizację tegorocznej edycji projektu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” samorząd województwa przeznaczył łącznie 1,4 mln zł. Wsparcie w ramach konkursu otrzymało w sumie 51 gmin z całego regionu.

Zobacz inne

Leave a Comment