Wręczono nagrody Primus Inter Pares

W sali Starostwa w Kamiennej Górze odbyło się dziś (wtorek, 18 czerwca) wręczenie nagród Primus Inter Pares. Nagroda ta przyznawana jest uczniom szczególnie uzdolnionym, wyróżniającym się zarówno wysokimi wynikami w nauce, jak i dodatkowymi uzdolnieniami i pracą na rzecz szkoły i społeczności lokalnej.

Wyróżnienia uczniom wręczyli: posłanka Iwona Krawczyk, starosta Małgorzata Krzyszkowska oraz przewodniczący rady Marek Dańczak.

Nagrody Primus Inter Pares 2024 otrzymali:

Liceum Ogólnokształcące:

1. Filip Kwiatkowski – klasa IV A o profilu matematyczno – fizycznym; średnia ocen: 4,47.
2. Maria Oleksy – klasa IV A o profilu matematyczno-fizycznym; średnia ocen: 5,38.
3. Oliwia Kuźmińska – klasa IV D o profilu lingwistyczno-turystycznym; średnia ocen: 4,87.
4. Aleksandra Majak – klasa IV B o profilu biologiczno-chemicznym; średnia ocen: 5,06.
5. Kinga Bielewicz – klasa IV D o profilu lingwistyczno-turystycznym; średnia ocen: 5,56.

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących:

1. Hubert Gorczyca – klasa V S1, Technikum kształcące w zawodzie technik spedytor; średnia ocen: 4,25.
2. Estera Mika – klasa V S1, Technikum kształcące w zawodzie technik spedytor; średnia ocen: 4,00.
3. Eryk Nowak – klasa V A1, Technikum kształcące w zawodzie technik logistyk – Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe; średnia ocen: 4,47.
4. Dawid Mączkowski – klasa V A1, Technikum kształcące w zawodzie technik logistyk – Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe; średnia ocen: 4,87.
5. Karolina Morawska – klasa V A1, Technikum kształcące w zawodzie technik logistyk – Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe; średnia ocen: 4,75.

Zespół Szkół Specjalnych:

1. Olga Szekszteło – klasa II Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy.

Zobacz inne