Wolumen na Forexie – co musisz o nim wiedzieć?

Co oznacza wolumen na giełdzie?

Wolumen jest powszechnie stosowanym w analizach finansowych miernikiem aktywności inwestorów. Obrazuje ilość transakcji, które zostały zawarte na dowolnym instrumencie w określonej jednostce czasu. Wolumen forex cechuje się przy tym pewną niedogodnością związana ze zdecentralizowaniem tego rynku. Co jeszcze warto wiedzieć? Sprawdź nasz poradnik i inwestuj z zyskiem!

Aby mogło dojść do transakcji giełdowej muszą się spotkać ze sobą sprzedający i kupujący. Kiedy kurs danego instrumentu odpowiada obu stronom, wówczas dochodzi do wymiany, którą w prosty sposób można w statystyki, a następnie raportować. Gdy w wyniku takiej transakcji właściciela zmieni np. 100 sztuk akcji ORLEN, wówczas w statystykach giełdowych pojawia się wolumen 100 sztuk podczas jednej transakcji. Niekiedy towarzyszy mu określenie „rzeczywisty”, gdyż jest związany z prawdziwymi instrumentami finansowymi na rynku regulowanym. 

Wolumen oblicza się osobno dla wybranej jednostki czasu lub w sposób narastający, dodając ilość transakcji w każdej kolejnej godzinie handlu.

Inny miernik giełdowy to obrót, który przelicza wolumen transakcji przez ich wartość po każdej stronie transakcji. Jeśli na przykład wolumen wynosi 100 sztuk na sesji, a ich średnia cena to 30 zł, wówczas obrót łączny to 6000 zł. 

Jeśli chcesz rozpocząć grę na rynku Forex, inwestuj z Saxo i zdobądź dostęp do 200 par walutowych!

Znaczenie wolumenu na giełdzie

Wolumen jest wskaźnikiem temperatury rynku i obrazuje skłonność inwestorów do zawierania transakcji. Niekiedy rośnie, innym razem spada lub wręcz pozostaje bez zmian. Ma to swoje przełożenie na interpretacje dokonywane przez traderów. 

Rosnący wolumen jest mile widziany, gdy rynek rośnie, ponieważ wskazuje przede wszystkim na jego siłę i dużą skłonność strony popytowej do robienia zakupów. Uwierzytelnia także wybicia z obszarów o stosunkowo niskiej aktywności cen, w obu kierunkach. Jest bowiem jasne, że takie wybicia są wtedy oparte na rzeczywistej sile rynku, a nie tylko na aktywacji ustawionych stop lossów. Właśnie dlatego bardzo chętnie stosują go między innymi analitycy techniczni podczas obserwacji ruchów wybiciowych z poziomów oporu/wsparcia.

Malejący wolumen z kolei jest wyznacznikiem słabości rynku, a co za tym idzie ogólnej niechęci do dokonywania transakcji. Wzrosty na niskim wolumenie są uważane za niepewne, czyli mogą dość szybko wygasnąć. Natomiast spadki na małym wolumenie to pozytywna oznaka, gdy mogą zwiastować małą motywację do sprzedaży. Wybicia z obszarów bez trendowych na niskim wolumenie wymagają od inwestorów sporej ostrożności, gdyż bywają fałszywe.

Wolumen bez zmian sygnalizuje, że na rynku panuje równowaga.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment