Wokół tradycji i legend górniczych

W środę, 12 października 2022 roku uczniowie klas Ia oraz Ib Szkoły Podstawowej w Krzeszowie, członkowie Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, wybrali się na wycieczkę edukacyjną do Centrum Nauki i Sztuki „Stara Kopalnia” w Wałbrzychu. Uczestnicy wycieczki edukacyjnej aktywnie włączyli się do „Cyklu imprez turystyczno-krajoznawczych dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Kamienna Góra” organizowanych przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze przy wsparciu finansowym Gminy Kamienna Góra.

Opiekunami młodych krajoznawców byli: Beata Bandyk i Kinga Topolska – wychowawczynie klas, Dorota Głąbicka – pomoc nauczyciela oraz Jerzy Rubach – Nauczyciel Kraju Ojczystego i Honorowy Członek PTSM.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment