Wodnik kulą u nogi władz miasta

Przypominamy, że Urząd Miasta w Kamiennej Górze przygotowuje się do otwarcia tego lata kąpieliska nad zalewem, jak się okazuje znajdujący się na terenie zalewu Wodnik stał się kulą u nogi władz miasta.

Zgodnie z zawartą umową właściciel był zobowiązany wyremontować obiekt i prowadzić go do 2028 roku, będąc zwolnionym z opłaty czynszu. Niestety już od 2018 roku zaprzestał on działalności w obiekcie, co skutkowało wypowiedzeniem w 2019 roku umowy przez Gminę Miejską Kamienna Góra.

Przypominamy, że miasto Kamienna Góra jest właścicielem działki, na której znajduje się Wodnik. Z nieoficjalnych informacji wynika, że w maju ubiegłego roku właściciel doprowadził umyślnie, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w wysokości 20 000 zł na szkodę jednej z firm, która chciała odkupić lokal i prowadzić w nim działalność. Mając świadomość, że nie posiada on prawa sprzedaży przyjął od pokrzywdzonego zadatek w kwocie 20 000 zł, co skutkowało złożonym w lipcu ub. zawiadomieniem o popełnieniu przestępstwa. Na podstawie zebranych dowodów Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze w styczniu 2020 roku uznał oskarżonego winnym wydając wyrok nakazowy.
Przejęcie przez miasto Wodnika komplikuje komornicze zajęcie nieruchomości. Obecnie każdy potencjalny nabywca obiektu jest zobowiązany do uregulowania długów. Z nieoficjalnych informacji wynika, że Gmina  Miejska Kamienna Góra nie jest zainteresowana spłacaniem ciążących na obiekcie zobowiązań finansowych, jednak trwają konsultacje z prawnikiem, jak rozwiązać problem niszczejącego obiektu.

Kontakt z właścicielem obiektu jest utrudniony. Miasto postanowiło mimo wszystko zabezpieczyć na własny koszt zerwane poszycie dachu po wichurze, jaka przeszła ubiegłej nocy.

Będziemy informować o przebiegu tej sprawy.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment