Wniosek Stowarzyszenia Brama Czadrowska – FIO 2016

Informujemy, iż Stowarzyszenie Brama Czadrowska złożyło wniosek o dofinansowanie zadania publicznego w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO) na rok 2016.

Zakładanym celem realizacji zadania publicznego jest zwiększenie aktywności społeczności wiejskiej gminy Kamienna Góra, poprzez stworzenie przestrzeni do międzypokoleniowej wymiany doświadczeń poprzez udział w zajęciach warsztatowych integrujących uczestników zajęć.

Projekt skierowany jest do społeczności wiejskiej Gminy Kamienna Góra. Jego celem jest aktywizacja i integracja międzypokoleniowa mieszkańców poprzez działania warsztatowe: dziennikarstwo, fotografia, reportaż. Celem działań jest rozwój świadomości historycznej regionu wśród dzieci i młodzieży, na bazie wspomnień starszych mieszkańców regionu oraz zdobycie umiejętności promowania regionu i jego zasobów.

Projekt zakłada realizację 6 komponentów:
1. Wykłady specjalisty na temat historii regionu.
2. Warsztaty dziennikarskie, których celem jest umiejętność prowadzenia rozmów pomiędzy młodzieżą a starszym pokoleniem, poznanie ciekawych ludzi i wydarzeń, integracja międzypokoleniowa. Szkolenia dotyczą również zasad opracowywania materiałów historycznych, pisania artykułów do gazety, zasad składu druku, periodyków niskonakładowych. Podczas warsztatów uczestnicy zbierają materiały dotyczące zabytków a także bazy turystycznej regionu.
3. Warsztaty komputerowe, które umożliwią pracę w programach: Word, Power Point, Publisher oraz umiejętność zamieszczania informacji na stronach internetowych. Tutaj zakłada się współpracę młodzieży i starszych mieszkańców gminy podczas nauki pracy na komputerze.
4. Warsztaty fotograficzne, to warsztaty jednocześnie dla młodszych i starszych mieszkańców. Warsztaty z zasad pracy z aparatem cyfrowym, kamerą, sposobów obróbki obrazu, kursu tworzenia prezentacji multimedialnych, dotyczące metod archiwizacji fotograficznej zabytków i materiałów historycznych.
5. Wydawanie gazetki regionalnej. Zebrany materiał uczestnicy opracowują i przedstawiają w formie prezentacji multimedialnej (na płycie CD) oraz gazetce regionalnej zawierającej wszelkie ciekawe informacje o Ziemi Kamiennogórskiej, Zakonie Cysterskim, Tkaczach Śląskich itp. od historii po dane dotyczące bazy turystycznej wokół zabytków regionu.
6. Zakończenie projektu. Uczestnicy zaprezentują stworzoną przez siebie płytę CD oraz Gazetkę Regionalną na imprezie zorganizowanej dla mieszkańców i szerszej społeczności.

Złożony wniosek o realizację zadania publicznego to kolejne przedsięwzięcie w ramach statutowych działań Stowarzyszenia Brama Czadrowska.
Zrealizowane zadania w roku 2015 dostępne tutaj >>.

Przypominamy i zwracamy się z prośbą o przekazanie 1% podatku na rzecz Stowarzyszenia Brama Czadrowska. Więcej informacji tutaj >>.

logowww

Share

Zobacz inne

Leave a Comment