Wniosek Stowarzyszenia Brama Czadrowska do MKiDN

Informujemy, iż Stowarzyszenie Brama Czadrowska w ramach swojej działalności złożyło wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji ministra w roku 2015.

Rodzajem zadania określonym w regulaminie programu jest organizacja wyjazdów tematycznych mających na celu skorzystanie z kompleksowej oferty kulturalnej i/lub oferty edukacji kulturalnej, w tym oferty instytucji kultury (takich jak teatry, muzea, kina, biblioteki, filharmonie, miejsca ważne dla kultury narodowej).

Zadanie zakłada przeprowadzenie następujących działań skierowanych do mieszkańców wsi Gminy Kamienna Góra (dzieci i dorosłych) oraz niepełnosprawnych uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Kamiennej Górze.

1. Poznanie miejsc związanych z tradycją i kulturą regionu kamiennogórskiego
2. Wyjazdy do miejsc kultury w Wałbrzychu, Jeleniej Górze i Wrocławiu
3. Współpracę z krakowskimi aktorami Agencji ARTMENATOIA, którzy przeprowadzą warsztaty teatralne z uczestnikami projektu oraz przedstawią przygotowane przez siebie spektakle mające wartości narodowe.

W realizacji zadania weźmie udział wiejska społeczność gminy Kamienna Góra, która ma ograniczony dostęp do miejsc kultury z uwagi na miejsce zamieszkania, dzieci wiejskie, które niejednokrotnie nie uczestniczyły w wyjazdach do teatrów oraz osoby z niepełnosprawnością intelektualną, które także mają ograniczony dostęp z uwagi na sytuację finansową. Dla każdej z grup dostosowana zostanie odpowiednia oferta.

O dalszym przebiegu złożonego wniosku i jego realizacji będziemy informować na czadrow.pl i witrynie Stowarzyszenia Brama Czadrowska.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment