Wniosek Stowarzyszenia Brama Czadrowska do Gminy Kamienna Góra

Informujemy, iż Stowarzyszenie Brama Czadrowska przygotowuje wniosek do Urzędu Gminy Kamienna Góra w celu realizacji zadania publicznego.
Zadaniem publicznym w przygotowanym projekcie przez Stowarzyszenie Brama Czadrowska będzie renowacja krzyża przydrożnego w ramach realizacji zadania w zakresie ochrony dóbr kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego.

Obiekt znajduje się przy drodze głównej biegnącej przez Czadrów (3468D) naprzeciwko posesji nr 22 (na trasie Szlaku Cysterskiego).

Kapliczki, figury i krzyże przydrożne stanowią nieodłączny element krajobrazu naszego regionu. W Czadrowie mamy trzy krzyże przydrożne i pomnik Nepomucena. Krzyż przydroży, o którym mowa jest w coraz bardziej złym stanie technicznych.
Stowarzyszenie Brama Czadrowska zorganizowało już wykwalifikowanych pracowników, dzięki którym będzie możliwość uratowania tej niewielkiej budowli kultu religijnego znajdującej się w Czadrowie.

W zakresie prac renowacyjnych znajdzie się:

1. Oczyszczenie wstępne z luźno zespojonych nawarstwień.
2. Usunięcie mikroorganizmów preparatem biobójczym.
3. Zabezpieczenie i wzmocnienie najbardziej osłabionych elementów.
4. Oczyszczanie kamienia
– czyszczenie agregatem CP
– czyszczenie metodami chemicznymi
5. Mechaniczne usunięcie spękanych i uszkodzonych spoin.
6. Rekonstrukcja zniszczonych elementów wykazujących znaczny stopień dezintegracji – uzupełnienie materiałem zgodnie z pierwotnym.
7. Wykonanie uzupełnień ubytków form detalu architektonicznego przez flekowanie ubytków odpowiednim dla poszczególnych detali rodzajem kamienia.
8. Uzupełnienie spoin – technika i technologia zgodnie z oryginałem
9. Hydrofobizacja preparatem krzemoorganicznym.
10. Odrestaurowanie i renowacja elementów metalowych.
11. Oczyszczanie powierzchni stalowych metodą CP z użyciem odpowiedniego ścierniwa i ciśnienia wraz z usunięciem pozostałości malarskich.
12. Zagruntowanie lakierem podkładowym.
13. Pomalowanie powierzchni powtarzającym pierwotny wygląd (krzyż).
14. Oczyszczenie terenu wokół Krzyża (wykoszenie i wyrównanie terenu).
15. Uzupełnienie elementów drewnianych ogrodzenia.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment