Wniosek Stowarzyszenia Brama Czadrowska do Gminy Kamienna Góra

Informujemy, iż Stowarzyszenie Brama Czadrowska złożyło wniosek do Urzędu Gminy Kamienna Góra w celu realizacji zadania publicznego.

Zadaniem publicznym w przygotowanym projekcie przez Stowarzyszenie Brama Czadrowska będzie organizacja czasu wolnego dla mieszkańców Gminy Kamienna Góra, a jego tematem „Lato z fotografią”. Projekt będzie wspierany finansowo przez Wójta Gminy Kamienna Góra i ma zostać zrealizowany w lipcu 2015 r.

Założeniem projektu jest upowszechnianie i organizacja aktywnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży z terenów wiejskich w formie warsztatów fotograficznych. Warsztaty będą przeznaczone dla dzieci i młodzieży uczącej się w szkołach podstawowych i gimnazjalnych na terenie Gminy Kamienna Góra ze szczególnych uwzględnieniem sołectwa Czadrów.

Więcej szczegółowych informacji zamieścimy niebawem.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment