Wilki w Czadrowie – drastyczne zdjęcia!

W miejscowości Czadrów na pastwisku nieopodal krawędzi lasu przy zboczach kopalni melafiru wilki zagryzły cielę jednego z miejscowych gospodarzy. O zdarzeniu została powiadomiona Policja i odpowiednie służby. To kolejne zdarzenie z udziałem wilków w naszym regionie.