Wieża widokowa – ocena formalna wniosku

Gmina Kamienna Góra informuje, iż złożony wniosek o dofinansowanie budowy wieży widokowej oraz zagospodarowanie turystyczne okolic Wielkiej Kopy i części Rudawskiego Parku Krajobrazowego, przeszedł pozytywnie etap oceny formalnej. Oznacza to, że jest kompletny i spełnia cele programu, oraz że zostanie skierowany do oceny merytorycznej przez ekspertów na posiedzeniu Komitetu Sterującego w skład którego wchodzą m.in. przedstawiciele ministerstw, samorządów wojewódzkich i Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Ołomuńcu.

Do otrzymania dofinansowania na to przedsięwzięcie jeszcze droga daleka i przyjdzie Gminie Kamienna Góra konkurować z wieloma dobrymi projektami o ograniczoną pulę środków finansowych.

Projekt budowy wieży widokowej został przygotowany wspólnie z czeskim partnerem – gminą Svoboda nad Upou, złożonego w ramach transgranicznego programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska na lata 2014 – 2020.Share

Zobacz inne

Leave a Comment