Wielu chętnych do wymiany pieców

Bardzo dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców Kamiennej Góry cieszył się zakończony właśnie nabór wniosków na dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła. Ci, którzy dokonali wymiany w 2017 roku lub zadeklarowali chęć jej wykonania w roku 2018 ubiegać mogli się o zwrot połowy poniesionych kosztów.

W sumie wpłynęło 156 wniosków na kwotę ponad miliona złotych (!). To niemal dwukrotnie więcej niż planowana liczba. Aż 139 wniosków złożyli najemcy mieszkań komunalnych, a 15 właściciele domków jednorodzinnych. Wpłynęły też 2 zgłoszenia związane z budową wspólnej kotłowni w budynkach wielorodzinnych. Wśród propozycji nowego ogrzewania, na które wnioskodawcy chcą wymienić dotychczasowe piece, najwięcej dotyczy źródeł gazowych, w drugiej kolejności jest to przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. Zdecydowanie mniej jest wniosków na ogrzewanie elektryczne oraz montaż nowoczesnych kotłów 5 klasy.

Wszystkie złożone wnioski są obecnie weryfikowane pod kątem formalnym. Głownie sprawdzana będzie opisana w regulaminie kwalifikowalność kosztów. W przypadku wątpliwości, wnioskodawcy wzywani będą telefonicznie do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia dokumentacji. Wyniki tej kontroli zainteresowani powinni poznać na przełomie stycznia i lutego 2018.

Przypomnijmy, że dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła przyznawane jest w ramach programu priorytetowego pn.: „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”. Środki na sfinansowanie dotacji pochodzą z budżetu Miasta oraz pożyczki otrzymanej przez kamiennogórski samorząd z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dofinansowanie będzie przydzielane w wysokości do 50 % wartości poniesionych i udokumentowanych kosztów kwalifikowanych zadania – 20 000,00 zł brutto dla domu jednorodzinnego oraz 14 000,00 zł brutto dla mieszkania w budynku wielorodzinnym. Dofinansowanie przysługiwać będzie również dla budowy kotłowni zasilającej w ciepło budynek wielorodzinny.

Jest to jeno z prowadzonych w ostatnim czasie wielotorowych działań podjętych przez władze Kamiennej Góry w celu walki ze smogiem i poprawy jakości powietrza w mieście. Stan powietrza, dzięki zakupionemu przez Miasto pyłomierzowi, śledzić można bezpośrednio na stronie kamiennagora.pl.Zobacz inne

Leave a Comment