Wicemarszałek wspiera kamiennogórskie samorządy

Fundusz Sprawiedliwej Transformacji oraz łącznik z drogą S3 w Ptaszkowie były tematem rozmów z Grzegorzem Macko, wicemarszałkiem województwa dolnośląskiego. Spotkanie z udziałem samorządowców ziemi kamiennogórskiej odbyło się w Urzędzie Miasta w Kamiennej Górze.

Obie sprawy są niezwykle ważne dla mieszkańców naszego regionu. Rodzący się właśnie w Unii Europejskiej mechanizm sprawiedliwej transformacji ma przyczyniać się do łagodzenia społecznych i gospodarczych skutków zmian. Bruksela przyznała Polsce na ten cel 3,5 mld euro. Rząd zdecydował, że pieniądze trafią do sześciu regionów, najbardziej dotkniętych skutkami transformacji energetycznej. Dolnośląskie jest na tej liście.

– Pan marszałek Macko zadeklarował, że będzie wspierał starania, aby powiat kamiennogórski został ujęty w tym mechanizmie łagodzenia negatywnych skutków odchodzenia od energetyki węglowej – mówi burmistrz Janusz Chodasewicz.

– Nasze związki z Zagłębiem Wałbrzyskim są niepodważalne. Wielu mieszkańców pracowało w tamtejszych kopalniach. Ich zamknięcie wywołało negatywne skutki społeczne także w naszych miejscowościach – dodaje burmistrz.

Marszałek Macko uznał także, że inicjatywa budowy łącznika drogi S3 jest słuszna. Popiera wszystkie argumenty przemawiające za budową tej drogi.  

– Każdy sojusznik w tych sprawach jest dla nas cenny – podsumowuje burmistrz Chodasewicz.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment