Wesołe gry i zabawy na 102 w Wiosce Indiańskiej

We wtorek, 27 września 2022 roku uczniowie klasy Ic oraz Id Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze, członkowie Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, wybrali się do Wioski Indiańskiej w Janiszowie. Biorąc udział w bardzo interesującym spotkania z kulturą Indian, aktywnie włączyli się do „Cyklu imprez turystyczno-krajoznawczych dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Miejskiej Kamienna Góra” organizowanych przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

Wizyta w malowniczo położonej wiosce rozpoczęła się od jej zwiedzenia.Następnie dzieci uczestniczyły w grach, zabawach i warsztatach.

Opiekunami młodych kamiennogórskich indianistów byli: Małgorzata Bąk i Anna Chamot – wychowawczynie klas, Magdalena Etryk – logopeda oraz Jerzy Rubach – Nauczyciel Kraju Ojczystego i Honorowy Członek PTSM.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment