Wczasy pod gruszą – kto może z nich skorzystać?

Wiele osób zastanawia się, czy wciąż istnieją tak zwane wczasy pod gruszą. Okazuje się, że pracownicy cały czas mogą ubiegać się o tego typu dofinansowanie wypoczynku. Pracodawca może je wypłacić na określonych warunkach. Sprawdź, kto może skorzystać ze wczasów pod gruszą.

Co to są wczasy pod gruszą? Jakie są zasady przyznawania?

Wczasy pod gruszą to świadczenie, które wypłacane jest w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). Fundusz tworzą pracodawcy, którzy zgodnie ze stanem na dzień 1 stycznia zatrudniają minimum 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Jeśli w firmie jest mniej niż 50 pracowników, ZFŚS tworzy się na wniosek zakładowej organizacji związkowej.

W budżetówce fundusz tworzy się bez względu na ilość zatrudnionych. Nie każdy pracodawca musi jednak wypłacać wczasy pod gruszą, o czym więcej przeczytać możesz m.in. w tym miejscu: https://firmove.pl/aktualnosci/biznes/kadry-i-place/wczasy-pod-grusza.

Przyznawanie wczasów pod gruszą objęte jest wieloma zasadami. Należy jednak pamiętać o tym, że dokładne wytyczne dotyczące przyznawania świadczenia i określania beneficjentów zależą od przepisów wewnętrznych w firmie. Do najważniejszych zaliczamy m.in.:

  • funkcjonowanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
  • umowę o pracę;
  • uznanie funduszu w zależności od wykorzystania określonej liczby dni urlopu;
  • uzależnienie wysokości świadczenia od dochodu pracownika.

Kto może skorzystać ze wczasów pod gruszą?

Ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych korzystać mogą zarówno pracownicy, jak i członkowie ich rodzin. Świadczenia przysługują emerytom i rencistom oraz ich rodzinom. Beneficjentami tzw. wczasów pod gruszą mogą zostać również inne osoby, którym świadczenie zapewnił pracodawca. Należy przy tym podkreślić, że wczasy pod gruszą i świadczenie urlopowe to dwie zupełnie inne formy finansowania wypoczynku.

Wczasy pod gruszą mogą przynosić duże korzyści zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy. Dzięki udzieleniu takiego świadczenia pracodawca kształtuje swój pozytywny wizerunek. Może też lepiej planować pracę i skuteczniej nią zarządzać. Ułatwiając pracownikom zorganizowanie urlopu, pracodawca zyskuje bardziej zmotywowanych pracowników.

Wczasy pod gruszą są też oczywiście korzystne dla pracowników. Dzięki świadczeniu ponoszą mniejsze koszty związane z urlopem. Mogą więc przeznaczyć finanse np. na dodatkowe atrakcje. Urlop umożliwia odpoczynek od codzienności, więc zmniejsza się też ryzyko wystąpienia wypalenia zawodowego lub niepożądanych skutków pracoholizmu.

Jak skorzystać z wczasów pod gruszą? Ile dostaniesz pieniędzy?

Aby skorzystać ze świadczenia przyznawanego w ramach wczasów pod gruszą, zwykle trzeba skorzystać z określonej ilości dni wolnych, wybierając je z rzędu. Według przepisów przyznanie świadczenia nie jest jednak ściśle uzależnione od wykorzystania dokładnej liczby dni urlopu.

W kwestii ilości wolnego każdy pracodawca może mieć inne wytyczne. Z reguły jednak regulaminy ZFŚS wzorują się na świadczeniu urlopowym (art. 3 ust. 3-6 ustawy o ZFŚS) przyznawanym w przypadku skorzystania z 14 dni urlopu. Ustalając przepisy wewnątrzzakładowe dotyczące wczasów pod gruszą, pracodawcy często warunkują przyznanie wczasów pod gruszą właśnie od wykorzystania 2 tygodni wolnego. Dni urlopowe liczy się z weekendami i świętami wolnymi od pracy.

W przepisach nie ma limitu, jeśli chodzi o kwotę świadczenia. Wczasy pod gruszą zwykle wynoszą jednak od kilkuset do tysiąca złotych. W wielu firmach wysokość świadczenia zależy od m.in. kryterium dochodowego. Co to oznacza? Otóż ustala się limit dochodu pracownika, po którego przekroczeniu świadczenie może nie przysługiwać. Osoby z niskim dochodem mogą otrzymać np. 800 zł, a te z najniższą pensją – 1000 zł. W regulaminie firmy zwykle określony jest też termin wypłaty wczasów pod gruszą.

Artykuł sponsorowany

Zobacz inne