Warsztaty zdobnicze i szychta fuksów w Starej Kopalni w Wałbrzychu

Uczniowie klas IIIa i VIa Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze, członkowie Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, wybrali się dziś (czwartek, 17 listopada) na zajęcia edukacyjne oraz warsztaty zdobnicze do Centrum Nauki i Sztuki „Stara Kopalnia” w Wałbrzychu, uczestnicząc w „Cyklu wycieczek edukacyjnych do centrów edukacji oraz wycieczek popularnych rozwijających zainteresowania krajoznawczo-przyrodnicze młodych mieszkańców Kamiennej Góry”, które organizowane są przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

Kamiennogórscy, młodzi gwarkowie uczestniczyli w warsztatach zdobniczych, samodzielnie zdobiąc farbami na zimno porcelanowe kubki, które stały się dla nich unikatową pamiątką po wizycie w Centrum Ceramiki Unikatowej.
Następnie w dwóch zespołach klasowych uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych „Szychta fuksów – pierwsza zmiana młodych górników” poznając etapy przygotowań górnika do pracy (przebranie się, kompletowanie ekwipunku, zjazd pod ziemię). W części poznawczej zwiedzili ekspozycję muzealną w budynku łaźni i lampowni oraz nadszybie szybu „Julia”, a spacerując podziemną trasą turystyczną, mogli wcielić się w rolę prawdziwego górnika, wykonując lekkie górnicze prace. Podczas swoje pierwszej „szychty” rozwiązywali zagadki i rebusy poszerzające ich wiedzę i słownictwo górnicze.

Opiekę nad uczestnikami wycieczki sprawowali Karolina Janik i Anna Olszewska – wychowawczynie klas, Małgorzata Gotowt – logopeda, Beata Majda -nauczyciel – bibliotekarz oraz Jerzy Rubach – Nauczyciel Kraju Ojczystego i Honorowy Członek PTSM.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment