Warsztaty dla dzieci z zakresu historii i ochrony zabytków

W Centrum Biblioteczno-Kulturalnym Gminy Kamienna Góra odbyły się warsztaty dla dzieci z zakresu historii i ochrony zabytków na Ziemi Kamiennogórskiej. Zakres warsztatów obejmował: zapoznanie z zabytkami małej architektury sakralnej, naukę podstaw pozłotnictwa, historię pozłotnictwa, wykonanie odlewów z proszku ceramicznego, wykonanie kompozycji na desce z użyciem technik złotniczych używanych w pracowniach konserwatorskich oraz wizytę w pracowni konserwatora zabytków w Krzeszowie.

Warsztaty były częścią projektu „Przydrożny świadek wiary”, realizowanego przez Stowarzyszenie Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Ziemi Kamiennogórskiej Maszkaron. Przypominamy, że projekt realizowany w ramach wsparcia finansowego Stowarzyszenia  LGD „Kwiat Lnu” z Lubawki obejmował również renowację figury Matki Boskiej Niepokalanej w Jawiszowie, o którym informowaliśmy tutaj.  

Zobacz inne

Leave a Comment