Warsztaty Dawnych Zawodów w Chełmsku Śląskim

Na Rynku w Chełmsku Śląskim odbyły się Warsztaty Dawnych Zawodów. Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach projektu REVIVAL! – Rewitalizacja miast historycznych na Dolnym Śląsku i w Saksonii. Realizacja projektu miała na celu przybliżenie wspólnego europejskiego dziedzictwa kulturowego poprzez rozwój turystyki kulturowej w obrębie historycznego centrum wsi.

Rynek w Chełmsku Śląskim zapełniony został stoiskami i atrakcjami dla najmłodszych:

Stanowisko Młyno-piekarnia – wytwarzanie mąki na żarnach, lepienie i wypiekanie na blasze podpłomyków.
Warsztat czerpania papieru – zajęcia w trakcie których uczestnicy imprezy nauczą się techniki wykonania papieru czerpanego, na pamiątkę każdy może zabrać własnoręcznie zrobioną kartkę.
Stanowisko wikliniarza  –   pokaz i warsztat wyrobu przedmiotów z wikliny, możliwość nauczenia się plecenia koszyka i zrobienia drobnego przedmiotu z wikliny na pamiątkę. 
Warsztat garncarski  i lepienia w glinie – przy użyciu koła garncarskiego warsztat wyrobu naczyń glinianych.
Warsztaty tkackie –  wyrób materiału na krośnie pionowym, zajęcia tkackie z dziećmi na drewnianych ramkach, wyplatanie sznureczków. 
Warsztat kowala – wykuwanie grotów, drobnych elementów z żelaza na palenisku przy użyciu 200 letniego miecha.
Plac walki na bezpieczne miecze – odgrodzone miejsce o wymiarach 6 x 6 metrów, gdzie dzieci walczą na bezpieczne miecze.
Zamek do burzenia – makieta namalowanego zamku o wymiarach 2,5 metra na 2,5 metra, do którego dzieci rzucają woreczkami i celują do specjalnie wyciętych ruchomych elementów.
Stanowisko strzelania z bezpiecznych kusz – strzelanie z bezpiecznych kusz dla dzieci do figurek wilków.
Stanowisko strzelania z łuku  –  tor łuczniczy, strzelanie z łuków historycznych i sportowych.

Nie zabrakło występów artystycznych i koncertów. Zagrali m.in. Porażeni i Rock Tube.

Zobacz ofertę patronatu medialnego
Share

Zobacz również

Dodaj komentarz