Waloryzacja diet radnych Gminy Kamienna Góra

Podczas XIV Sesji Rady Gminy Kamienna Góra radni podjęli uchwałę w sprawie ustalenia zasad wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży. Ostatnia waloryzacja diet odbyła się blisko dekadę wcześniej. Radni podnieśli diety o kwotę 150 zł.

Po waloryzacji miesięczne, ryczałtowe diety radnych Gminy Kamienna Góra wyglądają następująco:

1. szeregowy radny – 885 zł
2. Przewodniczący Komisji Rady Gminy – 990,00 zł
3. Wiceprzewodniczący Rady Gminy – 990,00 zł
4. Przewodniczący Rady Gminy – 1342,00 zł

Za każdą nieobecność radnego w posiedzeniach rady lub jej organów potrąca się radnemu aż 25 % przysługującej diety. Potrącenie diety w danym miesiącu nie może być jednak wyższe niż 50%.
Każdy z radnych, składając indywidualny wniosek, może zrzec się pobierania części lub całości przysługującej diety.

Podczas głosowania 11 radnych opowiedziało się za, 3 było przeciw, 1 się wstrzymał.
Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment