Walne zebranie w OSP Krzeszów

W minioną sobotę, 3 lutego, w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzeszowie miało miejsce Walne Zebranie Członków. Przeanalizowano sytuację finansową oraz podsumowano działania podjęte w poprzednim roku. Jednostka interweniowała w 55 sytuacjach wymagających działań ratowniczych i gaśniczych. Zaprezentowano również plany na rok 2024. Podczas zgromadzenia oficjalnie przyjęto do grona członków 5 nowych osób. Zarząd jednostki otrzymał absolutorium. Na koniec, w obecności zaproszonych gości, odbyło się uroczyste powitanie wozu bojowego o imieniu “Mietek”, o którym informowaliśmy tutaj.

Fot. OSP Krzeszów

Share

Zobacz inne