Walne Zebranie Sprawozdawcze członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Marciszowie

W sobotę, 12 marca 2022 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Marciszowie.

W zebraniu podsumowującym rok 2021 uczestniczyli członkowie jednostki OSP Marciszów, a także zaproszeni goście: Wiesław Cepielik – Wójt Gminy Marciszów, st. bryg. Sławomir Graczyk – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze, Jan Kasprzyk – Członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Dolnośląskiego, Tadeusz Bujniak – Komendant Gminny ZOSP RP w Marciszowie, Adam Chronowski – Sołtys Sołectwa Marciszów, Piotr Nikiting – Inspektor ds. OSP przy Urzędzie Gminy w Marciszowie oraz Krzysztof Tabaka – Członek Zarządu Klubu Sportowego LKS Bóbr Marciszów.

Podziękowania, oraz pamiątkowe statuetki za największą ilość wyjazdów do działań ratowniczo-gaśniczych w roku 2021 otrzymali:

1. druh Daniel Szarata
2. druh Łukasz Trząsalski
3. druh Kamil Tylutki
4. oraz druhna Anna Zdunek, która odebrała podziękowanie za największą ilość wyjazdów do działań ratowniczych za rok 2020.

Podziękowanie za wspieranie OSP Marciszów otrzymali również: wójt Wiesław Cepielik, inspektora ds. OSP Piotr Nikiting oraz Krzysztof Tabaka.

Podczas Walnego Zebrania, obyła się również uroczystość ślubowania 3 nowych członków jednostki, którzy ukończyli niezbędne szkolenia uprawiające do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

Przysięgę złożyli:

1. druhna – Marta Figura
2. druh – Adrian Dul
3. druh – Damian Sabat

Podczas zebrania przedstawiono sprawozdanie z działalności, sprawozdanie finansowe, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, plan działalności oraz plan finansowy na rok 2022. Odbyło się także głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi, które zostało udzielone jednomyślnie.

W ubiegłym roku jednostka OSP Marciszów, dzięki wsparciu FSUSR oraz MSWiA, a także budżetu Gminy Marciszów, pozyskała niezbędny sprzęt i wyposażenie, m.in. radiotelefony cyfrowe, prądownice wodne, butle kompozytowe, ubrania specjalne, buty specjalne, kominiarki, rękawice oraz wiele innego sprzętu, który jest niezbędny i będzie używany podczas akcji ratowniczo-gaśniczych.

Źródło/foto: OSP Marciszów

Share

Zobacz inne

Leave a Comment