Walczą o kolejne pieniądze dla Kamiennej Góry

Zarząd województwa dolnośląskiego poparł starania Kamiennej Góry i gmin powiatu kamiennogórskiego o wpisanie do Funduszu Sprawiedliwiej Transformacji.

– Dzięki niemu do dawnego województwa wałbrzyskiego i gmin powiatu kamiennogórskiego może trafić 555 mln euro. Pieniądze te będzie można wykorzystać na działania związane z pozbyciem się smogu, ekologiczny transport i podobne inicjatywy – mówi burmistrz Janusz Chodasewicz, który zabiega o wpisanie Kamiennej Góry do obszaru działania Funduszu.
– Cieszę się, że władze samorządu województwa dostrzegają związek Kamiennej Góry i okolicznych gmin z wałbrzyskim zagłębiem węglowym. Przecież wielu naszych mieszkańców pracowało w tamtejszych kopalniach – dodaje burmistrz.

Analiza wykonana przez Instytut Rozwoju Terytorialnego oraz Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego wskazuje, że powiązania społeczno-gospodarcze związane z funkcjonowaniem Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego dotyczyły nie tylko subregionu wałbrzyskiego w jego aktualnych granicach, ale sięgały znacznie dalej, obejmując także powiat kamiennogórski.

– Powiat ten analogicznie jak subregion wałbrzyski został dotknięty społeczno-gospodarczo-przestrzennymi skutkami likwidacji DZW czytamy w stanowisku zarządu.

Zarząd województwa dolnośląskiego uznaje, że powiat kamiennogórski powinien zostać włączony do obszaru wsparcia wskazanego w Terytorialnym Planie Sprawiedliwej Transformacji dla subregionu wałbrzyskiego i tym samym objęty wsparciem Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

Prace nad ostatecznym kształtem Funduszu trwają w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. To nowy instrument finansowego wsparcia regionów niegdyś zależnych od wydobycia węgla.

Zobacz inne

Leave a Comment