W miejscowości Dębrznik ma powstać stacja bazowa T-Mobile

Informujemy, że zostało wszczęte postępowania administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji stacji bazowej T-Mobile wraz z infrastrukturą techniczną.

Inwestycja została przewidziana do realizacji w Dębrzniku na działkach nr 282, 318/2, 318/1, 289 (mapka poniżej).

Strony postępowania mają prawo do czynnego w nim udziału, przeglądania akt oraz składania pisemnie lub ustnie wniosków dotyczących rozpatrywanej sprawy, w siedzibie Urzędu Gminy w Kamiennej Górze, ul. Wojska Polskiego 10, II piętro pok. 301, w godzinach pracy urzędu, w terminie siedmiu dni od ukazania się obwieszczenia.

zdjęcie ilustracyjne

Share

Zobacz również

Leave a Reply