W Karpaczu powstanie Kraina Gier Krajobrazowych

Dnia 7 marca 2018 roku informowaliśmy, iż w ramach programu Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska, w Karkonoszach ma powstać ścieżka naukowo-turystyczna. Informacja tutaj.

Informujemy, iż Karpacz właśnie pozyskał 2,5 mln złotych z Programu Interreg VA na rozwój infrastruktury turystycznej w ramach projektu realizowanego wspólnie z Pecem pod Śnieżką.

Na terenie przy ul. Olimpijskiej (w pobliżu skoczni narciarskiej „Orlinek”) powstanie Kraina Gier Krajobrazowych wykorzystująca potencjał przyrodniczy i kulturowy Karkonoszy.

Przedsięwzięcie jest odpowiedzią na zapotrzebowanie na infrastrukturę przeznaczoną dla ważnej grupy docelowej jaką są rodziny z dziećmi. Koncepcja projektu zakłada wyprowadzenie ruchu turystycznego ze ścisłego centrum miasta na tereny o wysokich walorach przyrodniczych i wypoczynkowych.

Kraina Gier Krajobrazowych podzielona zostanie na trzy strefy, spełniające odpowiednio potrzeby edukacji, rekreacji i wypoczynku.

W strefie edukacji zaplanowana jest ścieżka edukacyjna, która w chronologicznej kolejności przedstawiać będzie kolejne etapy obecności i działalności człowieka w Karkonoszach. Innowacyjnym rozwiązaniem jest wykorzystanie Augmented Reality, czyli Rzeczywistości Rozszerzonej, która dzięki nowoczesnym technologiom łączyć będzie świat rzeczywisty z generowanym komputerowo.

Część pierwsza ścieżki prezentować będzie działalność Walończyków i tradycje górnicze Karkonoszy. Powstanie w niej replika sztolni walońskiej. Część druga obrazować będzie historię drwali i Kurzaków, gdzie pojawi się mielerz służący do wypalania węgla drzewnego. Część trzecia prezentować będzie Karkonoskie pasterstwo. Znajdzie się tutaj drewniana replika budy pasterskiej wzorowana na dawnej Budzie Hampla (obecna Strzecha Akademicka). Czwarta część ścieżki przedstawiać będzie tradycje zielarskie i laboranckie. Pomiędzy budą pasterską, a Domem Laboranta prowadzić będą drewniane kładki nawiązujące do tych znajdujących się wysoko w Karkonoszach. Dom Laboranta wykonany zostanie z granitu, a jego górna część prezentować będzie charakterystyczną dla architektury regionu konstrukcję ryglową. Ostatnia część ścieżki nawiązywać będzie do działalność tkaczy. Odwiedzający poznają tutaj m.in. podstawowe rodzaje splotów tkackich oraz rodzaje tkanin produkowanych w Karkonoszach. Finalny punkt ścieżki stanowić będzie Domek Tkacza w konstrukcji ryglowej – przysłupowej.

Wszystkie elementy wyposażone zostaną w tablice i gry interaktywne.

Strefa rekreacyjna Krainy Gier Krajobrazowych skierowana do dzieci składa się z urządzeń, które pozwalają przede wszystkim doskonalić sprawność ruchową oraz rozwijać dużą motorykę. Pojawi się tu m.in. tyrolka, linarium oraz huśtawki z krzesełkami z kolei linowej Zbyszek.

Strefa piknikowo-wypoczynkowa obejmuje stoły i ławy przeznaczone do konsumpcji oraz leżaki pozwalające na relaks na łonie natury.

Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2018/2019.

Tekst dzięki uprzejmości
Zastępcy Burmistrza Karpacza – Kamili Cyganek

Share

Zobacz inne

Leave a Comment