VII Sesja Rady Gminy Kamienna Góra

W dniu 29 maja 2019 roku w sali narad Urzędu Gminy w Kamiennej Górze odbędzie się VII Sesja Rady Gminy Kamienna Góra.

Porządek obrad:

Otwarcie Sesji.

Informacja o protokole z poprzedniej sesji.

Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.

Stowarzyszenie Kwiat Lnu – informacja.

Wody Polskie – stan rzek, regulacja cieków wodnych w gminie.

Podjęcie uchwał.

– projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny na rzecz Gminy Kamienna Góra nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Czadrowie, Krzeszowie i Lipienicy,

– projekt uchwały w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość,

– projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kamienna Góra na czas nieokreślony i odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,

– projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody,

– projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie.

Sprawy różne

Share

Zobacz inne

Leave a Comment