VII nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Kamienna Góra

W dniu 4 marca 2019 roku w Sali Witrażowej Urzędu Miasta Kamienna Góra odbyła się VII nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Kamienna Góra. Porządek obrad: 1. Otwarcie Sesji. 2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad. 3. Podjęcie uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik oraz określenia niższych stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny. 4. Sprawy różne. 5. Zamknięcie Sesji. Wideo: Miasto Kamienna Góra