VI Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

W dniu 26 marca 2019 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze odbyła się VI Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego.

Na sesji stawiła się grupa mieszkańców ul. Wiejskiej poruszając po raz kolejny temat bezpieczeństwa na ich drodze.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
4. Informacja Prezydium Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie Powiatu Kamiennogórskiego za 2018 rok – informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamiennej Górze.
7. Bezpieczeństwo obywateli i porządku publicznego na terenie Powiatu Kamiennogórskiego za rok 2018 – informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kamiennej Górze.
8. Sprawozdanie z pracy Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze.
9. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kamiennogórskiego na 2019 rok.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie Sesji.

Wideo: Powiat Kamiennogórski

Share

Zobacz również

Leave a Reply