V Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

W dniu 26 lutego 2019 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej  Górze odbyła się V Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego.

Radni rozpoczęli posiedzenie minutą ciszy, aby upamiętnić zmarłego byłego premiera Polski Jana Olszewskiego.

Jednym z punktów porządku obrad było bezpieczeństwo na terenie powiatu kamiennogórskiego.

Informacje o działaniu Policji w roku 2018 przedstawił Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Kamiennej Górze młodszy inspektor Tomasz Kościcki.
Informacje Komendanta Powiatowego PSP dotycząca bezpieczeństwa na terenie powiatu kamiennogórskiego przedstawiła Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Kamiennej Górze mł. bryg. Agnieszka Mendelska.

Wideo: Powiat Kamiennogórski

Zobacz inne

Leave a Comment