Urządzenie do dezynfekcji trafiło do kamiennogórskiego szpitala

W dniu 27 maja 2020 r., władze samorządowe Gminy Kamienna Góra – Wójt Patryk Straus i Przewodniczący Rady Gminy Piotr Pawlik – przekazali na ręce Pani Barbary Kosak – Prezesa Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze fumigator medyczny służący do dezynfekcji pomieszczeń i karetek.

Przypominamy, że zakup był skonsultowany z prezes Barbarą Kosak. Dyfuzor Hyspray zamienia środek dezynfekcyjny na tak zwaną „suchą mgłę”, która wypełnia pomieszczenie i dezynfekuje je łącznie ze ścianami, sufitem oraz urządzeniami pozostałymi w pomieszczeniu. Wystarczy kilkanaście minut aby całkowicie zdezynfekować powierzchnie oraz powietrze w pomieszczeniu, w tym miejsca niedostępne metodą tradycyjną. Cały zestaw kosztował ponad 20 tys. zł i będzie szczególnie przydatny w czasach pandemii koronawirusa.
Urządzenie zostało sfinansowane z budżetu gminy Kamienna Góra w ramach walki z COVID-19.

Przypominamy, że radni gminy Kamienna Góra również zorganizowali zbiórkę i przekazali stacji Pogotowia Ratunkowego w Kamiennej Górze sprzęt ochronny w postaci kabiny do dekontaminacji, filtrów do masek FFP3 i termometrów, o czym informowaliśmy tutaj.

Zobacz inne

Leave a Comment