Urząd Gminy Kamienna Góra nieczynny dla interesantów

Ze względu na obecną wyjątkową sytuację oraz w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników została podjęta decyzja o zamknięciu Urzędu Gminy Kamienna Góra dla interesantów w terminie od dnia 16 marca 2020 roku, do odwołania.

Urzędnicy pracują normalnie i można kontaktować się z nimi telefonicznie (lista numerów znajduje się tutaj) oraz mailowo (urzad@gminakg.pl). Przypominamy również o możliwości załatwienia spraw urzędowych drogą elektroniczną za pośrednictwem ogólnopolskiego portalu e-PUAP lub portalu e-OBYWATEL dostępnego na stronie gminy Kamienna Góra.

Terminy płatności podatków, opłat z tytułu najmu i dzierżaw oraz opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych przypadające na czas zamknięcia Urzędu dla interesantów zostają przesunięte. Zaległych wpłat będzie można dokonać w ciągu 7 dni roboczych od ponownego otwarcia Urzędu dla interesantów, a wszystkie ewentualnie powstałe w ten sposób odsetki za zwłokę zostaną umorzone z urzędu.

Zobacz inne

Leave a Comment