Urząd Gminy Kamienna Góra otwarty dla interesantów

Przypominamy, że z dniem 6 lipca 2020 roku przywrócona została bezpośrednia obsługa interesanta w Urzędzie Gminy Kamienna Góra i jednostkach podległych.

Interesanci zobowiązani są do przestrzegania ogólnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa, a w szczególności:
•  zachowania odpowiedniej odległości pomiędzy osobami przebywającymi w budynku bądź oczekującymi na wejście,
•  zdezynfekowania rąk po wejściu do budynku,
•  zakrywania ust i nosa,
•  przy stanowisku obsługi znajdować się może tylko jeden interesant.

Powyższych zasad nie stosuje się do:
• dziecka przed ukończeniem 13. roku życia,
• osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie,
• osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie,
• osoby wymagającej pomocy tłumacza,
• innej osoby, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów.

Przypominamy również o możliwości załatwiania spraw urzędowych drogą elektroniczną za pośrednictwem ogólnopolskiego portalu e-PUAP lub portalu e-OBYWATEL dostępnego na stronie gminy Kamienna Góra.

Urząd Gminy czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

W dalszym ciągu w holu Urzędu będzie udostępniona skrzynka podawcza, do której można składać dokumenty we wszystkich realizowanych przez Urząd sprawach. Prosimy aby w każdym piśmie podawać Państwa dane kontaktowe (np. nr telefonu, adres e-mail) w celu ułatwienia kontaktu.

W razie pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu poprzez:
telefon: 75 610 62 92 (sekretariat)
pocztę: Al. Wojska Polskiego 10, 58-400 Kamienna Góra
pocztę elektroniczną: urzad.gminy@gminakg.pl

Zobacz inne

Leave a Comment