Uruchomiono stacje ładowania rowerów elektrycznych

Od 2019 roku Starostwo w Kamiennej Górze prowadzi intensywne działania ukierunkowane na poszerzenie oferty turystycznej polsko-czeskiego pogranicza. W tym celu skupiono się na aktywnych formach uprawiania turystyki i sportu. Oprócz wspinaczki skałkowej stworzono dogodne warunki do uprawiania turystyki e-rowerowej, która jest formą innowacyjną i stanowić będzie atrakcyjną alternatywę spędzania czasu wolnego.

W ramach dwóch projektów zaplanowano zakup i instalację stacji ładowania rowerów elektrycznych na terenie każdej z gmin powiatu kamiennogórskiego. Przedsięwzięcie odpowiada na coraz większe zainteresowanie turystyką rowerową na naszym terenie, jak również pozwoli upowszechnić nieemisyjne środki transportu.

Pierwsza stacja zamontowana została w mieście Kamienna Góra przy ścieżce rowerowej na ul. Jeleniogórskiej. Druga z kolei umiejscowiona jest na terenie gminy wiejskiej Kamienna Góra w samym sercu Krzeszowa, w pobliżu Opactwa Cysterskiego i 200 m od ścieżki rowerowej. Stacje są gotowe do użytku i  czekają na rowerzystów.

Już w tym roku zainstalowane zostaną dwa kolejne słupki do ładowania. Jeden przy świetlicy wiejskiej w Ciechanowicach, w bezpośrednim sąsiedztwie Pałacu Ciechanowice. Druga w gminie Lubawka w okolicach parkingu przy zbiorniku Bukówka.

Rozwój tej nowej gałęzi turystyki kwalifikowanej możliwy jest dzięki złożonym do Euroregionu Nysa wnioskom i otrzymanemu dofinansowaniu.

Partnerzy projektów: Miasto Zaclerz, Miasto Kamienna Góra, Gmina Kamienna Góra, Gmina Lubawka, Gmina Marciszów.

Projekt “Rozwój turystyki aktywnej na pograniczu polsko czeskim” i “Aktywne pogranicze” są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

Wideo: TV Kamienna Góra
Share

Zobacz inne

Leave a Comment