Uroczysty apel w KP PSP Kamienna Góra

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze miała miejsce dziś (wtorek, 30 stycznia) uroczystość związana z przekazaniem obowiązków Komendanta. Starszy brygadier Sławomir Graczyk, który pełnił funkcję Komendanta KP PSP w Kamiennej Górze, po trzydziestu latach służby, przechodzi na zasłużoną emeryturę. W trakcie dzisiejszej ceremonii podziękowania otrzymał również aspirant sztabowy Waldemar Poręba, pełniący funkcję zastępcy dowódcy JRG, który również kończy swoją służbę i przechodzi na emeryturę.

Wśród uczestników uroczystości byli m.in.: p.o. komendanta wojewódzkiego starszy brygadier Marek Hajduk, komendanci i byli komendanci jednostek sąsiednich, przedstawiciele samorządu, szefowie służb współpracujących ze strażą oraz strażacy.

Obecnie jednostką dowodzi p.o. komendanta st. bryg. Agnieszka Mendelska, która wcześniej pełniła funkcję zastępcy komendanta. Przypominamy, że decyzją Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, została przeniesiona do Komendy Powiatowej PSP w Kamiennej Górze z dniem 11 listopada 2017 roku.


St. bryg. mgr inż. Sławomir Graczyk, Komendant Powiatowy PSP w Kamiennej Górze, zdobywał doświadczenie zawodowe na różnych stanowiskach w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Wałbrzychu. Brał udział i dowodził wieloma działaniami ratowniczymi, m.in. podczas powodzi w 1997 roku w rejonie Kłodzka i Bystrzycy Kłodzkiej. Od 1998 roku pracował jako Oficer w Wydziale Operacyjnym w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Wałbrzychu. Po reformie administracyjnej kraju w 1999 roku został przeniesiony do Komendy Powiatowej PSP w Kamiennej Górze. Pełnił tu różne funkcje, m.in. Kierownika Sekcji, Naczelnika Wydziału, Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej oraz Zastępcy Komendanta Powiatowego. Dowodził wieloma akcjami ratowniczo-gaśniczymi, pełnił funkcję rzecznika prasowego, szkolił i nadzorował jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych. Brał udział w wielu kursach, sympozjach i ćwiczeniach o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

Z dniem 27 maja 2017 roku, decyzją Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, został powołany na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Kamiennej Górze.

Za swoją służbę został odznaczony m.in. Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę, Srebrną Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej i Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa.


Asp. sztab. Waldemar Poręba, zastępca dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej, rozpoczął swoją służbę 2 lutego 1998 roku. Stopień aspiranta sztabowego otrzymał 4 maja 2019 roku.

Waldemar Poręba, jako wybitny sportowiec, reprezentował Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze w wielu imprezach sportowych, takich jak narciarstwo biegowe, badminton czy piłka nożna.

Jego największe osiągnięcia sportowe obejmują udział w Mistrzostwach Polski Strażaków na dystansie 25 km w narciarstwie biegowym, które odbyły się w Jakuszycach. Osiągnął tam następujące wyniki:

I miejsca w latach 2019, 2018, 2017, 2014
II miejsca w latach 2022, 2020, 2016, 2015

Jako uczestnik Mistrzostw Polski Strażaków w halowej piłce nożnej i reprezentant województwa dolnośląskiego, w latach 2002-2016 zdobył:

I miejsce – 2 razy
II miejsce – 3 razy
III miejsce – 4 razy

Reprezentował również Polskę podczas Mistrzostw Europy Strażaków w piłce nożnej w Grecji oraz Olimpiady Służb Mundurowych w Barcelonie w halowej piłce nożnej.

Share

Zobacz inne