Uroczystość upamiętniająca kpt. Józefa Sierocińskiego

W dniu 2 stycznia 2020 roku na Cmentarzu Komunalnym w Kamiennej Górze odbyła się uroczystość przy grobie kpt. Józefa Sierocińskiego.

Uroczystość upamiętniająca patriotę zasłużonego dla niepodległości Polski i mieszkańca Kamiennej Góry związana była z 65. rocznicą śmierci.

W uroczystości udział wzięli m.in. przedstawiciele władz samorządowych, oświaty, wychowankowie Powiatowego Ośrodka Wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy w Kamiennej Górze i zaproszeni gości. Wartę honorową przy grobie pełnili uczniowie ZSZiO w Kamiennej Górze.

Po przywitaniu gości przez regionalistę Bogdana Adamusa, przybliżono postać kapitana, odśpiewano hymn narodowy, odczytano słowo wstępne do książki „Polska Armia we Francji”, wiersz Artura Oppmana „Pacierz za zamarłych” i zapalono znicze.

Poniżej opis kpt. Józefa Sierocińskiego udostępniony dzięki uprzejmości Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce (pava-swap.org).

W małym mieście na Dolnym Śląsku, Kamiennej Górze, 2 stycznia 1955 r. zmarł w zapomnieniu kpt. Józef Sierociński – były komendant Szkoły Podchorążych Związku Sokolstwa Polskiego w Cambridge Springs, Pennsylwania w 1917 r., oficer Armii Błękitnej we Francji, adiutant gen. Józefa Hallera, kawaler Orderu Virtuti Militari. Pochowany został na cmentarzu przy ul. Katowickiej (kwatera XXIII, rząd 11, grób 27).

Ten gorący patriota, zasłużony dla niepodległości Polski, w swoim życiu zetknął się bezpośrednio z wieloma wybitnymi rodakami, jak Ignacy Paderewski, Roman Dmowski, gen. Józef Haller, Pola Negri (aktorka), książę Stanisław Poniatowski (potomek rodu królewskiego), Wacław Gąsiorowski (autor powieści historycznych) czy też Andrzej Małkowski (twórca polskiego skautingu).

Józef Sierociński urodził się 12 XI 1891 r. w Łodzi. Na przełomie XIX i XX wieku wyemigrował z rodziną do USA. Gdy w Europie w 1914 r. rozpoczęła się I wojna światowa, całe osobiste życie podporządkował służbie dla niepodległości Ojczyzny. W ciągu kilku lat z szeregowego członka Związku Sokołów Polskich stał się jednym z czołowych działaczy tej patriotycznej organizacji w USA.

Po ukończeniu w 1915 r. sokolich kursów wojskowych otrzymał awanse, najpierw na plutonowego, a następnie na starszegoplutonowego. W 1916 r. jako podnaczelnik Okręgu I objął funkcję naczelnika tego okręgu. W grudniu 1916 r. znalazł się w grupie 23 najzdolniejszych sokołów, których potajemnie przewieziono do Kanady celem odbycia w przyspieszonym trybie kilkumiesięcznego kursu wojskowego w angielskiej szkole oficerskiej przy uniwersytecie w Toronto. Zajęcia odbywały się od stycznia do maja 1917 r. Józef Sierociński jako jeden z najlepszych absolwentów otrzymał awans bezpośrednio na stopień porucznika.

Zobacz inne

Leave a Comment