Uroczyste wręczenie listów gratulacyjnych stypendystom

W sali Starostwa w Kamiennej Górze ogłoszono dziś (wtorek, 26 września) laureatów programu Ambasador Ziemi Kamiennogórskiej w roku szkolnym 2023/2024.

Rada Powiatu Kamiennogórskiego podjęła uchwałę przyjmującą „Program lokalny wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych dla młodzieży w Powiecie Kamiennogórskim Ambasador Ziemi Kamiennogórskiej”.

Głównym celem programu jest wspieranie uzdolnień naukowych, sportowych i artystyczno-technicznych młodzieży uczęszczającej do szkół ponadpodstawowych na terenie Powiatu Kamiennogórskiego.
Program jest realizowany poprzez przyznawanie uczniom miesięcznego stypendium naukowego, sportowego i techniczno-artystycznego na dany rok szkolny oraz poprzez przyznanie jednorazowej nagrody: Licealista Roku, Technik Roku, Branżysta Roku.

Powołana przez Zarząd Powiatu Kamiennogórskiego Komisja Stypendialna w składzie: Adam Krok – Przewodniczący Komisji oraz członkowie Zofia Kolat, Urszula Machaj i Cecylia Skulska, sporządziła listę rankingową stypendystów i zawnioskowała do Zarządu Powiatu o przyznanie w roku szkolnym 2023/2024 trzech stypendiów naukowych i trzech stypendiów sportowych. Zarząd na posiedzeniu w dniu 12 września 2023 roku zatwierdził listę rankingową.

W roku szkolnym 2023/2024 stypendium naukowe otrzymało trzech uczniów.
1. Nikola Mongiało uczennica IV klasy Liceum Ogólnokształcącego w Kamiennej Górze.
2. Kamil Rosik uczeń II klasy Liceum Ogólnokształcącego w Kamiennej Górze.
3. Kinga Bielewicz uczennica IV klasy Liceum Ogólnokształcącego w Kamiennej Górze.

Na rok szkolny 2023/2024 przyznane zostały również trzy stypendia sportowe.
1. Stanisław Bodzek – uczeń I klasy Liceum Ogólnokształcącego w Kamiennej Górze.
2. Małgorzata Lubos – uczennica I klasy Liceum Ogólnokształcącego w Kamiennej Górze.
3. Maria Bizoń – uczennica I klasy Liceum Ogólnokształcącego w Kamiennej Górze.

Share

Zobacz inne