Uroczyste podsumowanie projektu Erasmus+

Dnia 26 kwietnia 2018 roku w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze odbyło się uroczyste podsumowanie projektu Erasmus+. W wydarzeniu uczestniczyli wicestarosta Małgorzata Krzyszkowska, skarbnik powiatu Zbigniew Lipień, księgowa ZSZiO Grażyna Twardowska oraz nauczyciele i uczniowie placówki. Podsumowania projektu dokonała dyrektor ZSZiO Mariola Jaciuk oraz koordynator projektu Jerzy Kowalski. Projekt pt.: „System logistyczny a osiąganie przewagi konkurencyjnej w działalności usługowej” zrealizowany został w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój funkcjonującego na zasadach programu Erasmus+ wspófinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego celem było przeszkolenie 60-cio osobowej grupy uczniów … Czytaj dalej Uroczyste podsumowanie projektu Erasmus+