Uroczyste podsumowanie projektu Erasmus+

Dnia 26 kwietnia 2018 roku w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze odbyło się uroczyste podsumowanie projektu Erasmus+.

W wydarzeniu uczestniczyli wicestarosta Małgorzata Krzyszkowska, skarbnik powiatu Zbigniew Lipień, księgowa ZSZiO Grażyna Twardowska oraz nauczyciele i uczniowie placówki. Podsumowania projektu dokonała dyrektor ZSZiO Mariola Jaciuk oraz koordynator projektu Jerzy Kowalski.

Projekt pt.: “System logistyczny a osiąganie przewagi konkurencyjnej w działalności usługowej” zrealizowany został w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój funkcjonującego na zasadach programu Erasmus+ wspófinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego celem było przeszkolenie 60-cio osobowej grupy uczniów Technikum kształcącego w zawodach technik logistyk i technik hotelarstwa Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze w zakresie wpływu organizacji usług na konkurencyjność zakładu w renomowanych zakładach usługowych Lipska. Wyjazdy stażowe realizowane były w dwóch 30-osobowych grupach w dniach: I grupa: 28.01. – 24.02.2018 r. II. grupa: 25.02. – 24.03.2018 r.
Opiekunami młodzieży byli: Pan Tadeusz Kosiba, Pan Szymon Urbanowicz, Pani Anna Stawiarska i Pani Renata Urbanowicz.Share

Zobacz inne

Leave a Comment