Uroczyste otwarcie drogi

Dziś dnia 12.11.2014 roku odbyło się uroczyste otwarcie wyremontowanej drogi powiatowej 3468 D na odcinku Czadrów – Krzeszów. Uroczyste przecięcie wstęgi wraz z poświęceniem drogi przez ks. Mariana Kopko i ks. Józefa Czekańskiego miało miejsce na skrzyżowaniu ulic Księcia Bolka I i św. Jana Nepomucena w Krzeszowie.

Odbudowa ponad 4 kilometrowego odcinka pochłonęła 4 626 615 zł, z czego 1 000 000 zł powiat pozyskał z budżetu Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, o który zabiegała Radna Wojewódzka Iwona Krawczyk, a 3 626 615 zł z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji – informuje Starosta Ewa Kocemba.

Zakres wykonanych robót obejmował między innymi: rozbiórkę istniejącej nawierzchni asfaltowej, rozbiórkę dojść i zjazdów na posesje, rozbiórkę części krawężników, rozbiórkę ścieków betonowych, wycięcie drzew wraz z frezowaniem pni, odbudowę istniejących przepustów kamiennych i kamionkowych pod drogą na nowe żelbetowe, oczyszczenie istniejących przepustów pod drogą, wymianę istniejących przepustów na zjazdach lub ich odtworzenie, stabilizację istniejącej podbudowy, położenie nowej nawierzchni jezdni tzw. warstwy ścieralnej, czyszczenie rowu i umocnienie skarp od strony jezdni, umocnienie poboczy, ułożenie ścieku z kostki granitowej wraz z montażem barier stalowych w obrębie przebudowywanych przepustów pod drogą.

Droga Czadrów – Krzeszów, to pierwsza droga powiatowa, której wykonawca (Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Jeleniej Góry) udzielił 8 lat gwarancji. To właśnie długość okresu gwarancji była jednym z głównych warunków wyboru wykonawcy.

Na naszym serwisie czadrow.pl prezentowaliśmy kolejne etapy remontu drogi na odcinku w Czadrowie. Pierwsze prace zostały rozpoczęte dnia 19.05.2014 roku.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment