Uroczyste odsłonięcie kartusza

W dniu 19 grudnia 2019 roku w parku przy Liceum Ogólnokształcącym w Kamiennej  Górze odbyła się uroczystość odbioru odrestaurowanego kartusza znajdującego się na budynku liceum. Na remont kartusza pochodzącego z 1890 roku Starostwo Powiatu Kamiennogórskiego przeznaczył około 70 tys. złotych. Do tej kwoty doszedł jeszcze koszt wzmocnienia ściany znajdującej się pod kartuszem.

Jak wyglądał kartusz przed renowacją prezentuje fotografia dostępna tutaj.

Przypominamy, że Liceum Ogólnokształcące w Kamiennej Górze jest jednym z najstarszych liceów ogólnokształcących na Dolnym Śląsku. Tradycje jego powstania sięgają początków XVIII w., kiedy to na mocy układu w Altranstädt zawartego w 1707 roku między królem szwedzkim Karolem XII a wysłannikami cesarza Józefa I, ewangeliccy mieszczanie ówczesnego Landeshut (obecnie Kamiennej Góry) uzyskali zgodę na budowę własnej świątyni oraz uruchomienie szkoły. Uroczyste otwarcie nowej placówki oświatowej odbyło się w styczniu 1710 roku.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment