Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022 Akademii Wojsk Lądowych

W poniedziałek, 27 września wicestarosta Małgorzata Krzyszkowska wraz z dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących Mariolą Jaciuk wzięły udział w uroczystości inauguracji roku akademickiego 2021/2022 Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu.

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki jest uczelnią kluczową dla Wojska Polskiego. To właśnie tutaj zdobywają wykształcenie przyszli oficerowie, którzy potem decydują o kształcie Sił Zbrojnych, szczególnie Wojsk Lądowych – tymi słowami zwrócił się w liście Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak do uczestników wydarzenia.

Uroczystego otwarcia nowego roku akademickiego 2021/2022 dokonał Rektor-Komendant AWL gen. bryg. prof. dr hab. inż. Dariusz Skorupka. W swoim wystąpieniu nakreślił kierunki rozwoju na najbliższy rok. Przywitał również w gronie społeczności akademickiej AWL studentów pierwszego roku, wśród których znaleźli się absolwenci Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze – Mateusz Barszczewski i Jakub Trybuła. Wykład inauguracyjny Etyczne implikacje użycia sztucznej inteligencji wygłosił płk dr hab. Marek Bodziany, prof. AWL. Galę uświetniły występy Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Lądowych oraz Reprezentacyjnego Chóru AWL.

Inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022 połączona była ze zdaniem stanowiska Rektora-Komendanta AWL gen. bryg. prof. dr hab. inż. Dariusza Skorupki, którego pożegnały wicestarosta Małgorzata Krzyszkowska i dyrektor ZSZiO Mariola Jaciuk, dziękując za lata znakomitej współpracy.

Obsługę gastronomiczną zapewnili uczniowie z Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze.

Źródło: AWL

Share

Zobacz również

Leave a Comment