Unieważniony przetarg na remont mostu w Kamiennej Górze

Unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na remont i renowację mostu nad rzeką Bóbr w ciągu ul. Lompy w Kamiennej Górze. Cena najniższej oferty przewyższyła kwotę, jaką miasto zamierzało przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W postępowaniu wpłynęło 5 ofert. Najniższa oferta wynosiła 738 tys. zł. Miasto zamierzało przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 551 tys. zł.

Przypominamy, że żelbetowa, łukowa, jednoprzęsłowa konstrukcja o długości 21 metrów, która powstała nad rzeką Bóbr w 1924 roku posiada naruszone betonowe elementy, co spowodowało odsłonięcie stalowego zbrojenia konstrukcji, które jest wrażliwe na działanie warunków atmosferycznych. Naprawa miała polegać głównie na odnowieniu skruszałego betonowego pokrycia mostu.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment